اتوماسیون گلخانه

انجام پروژه های اتوماسیون گلخانه و برآورد هزینه اتوماسیون گلخانه

سنسورهای اتوماسیون گلخانه

 • سنسور دما
 • سنسور رطوبت
 • سنسور دی اکسید کربن

می توان گفت که حس لامسه گلخانه، سنسورها در گلخانه می باشند. اتوماسیون گلخانه greenhouse automation به وسیله این حسگرهای حساس با محیط گلخانه ارتباط می گیرد. در اتوماسیون گلخانه به علت اینکه سنسورهای حسگر بسیار اهمیت دارند از محصولات درجه یک و روز دنیا استفاده می شود.

سنسورهای دیجیتال چیست؟

این سنسورها از دیجیتال جهت ارتباط با میکرو کنترلرها استفاده می کنند و نه پروتکل های آنالوگ. پروتکل های ارتباطی دیجیتالی، مانند ارتباط دو سیمه و تک سیمه می باشد. به صورتی که دما در سمت سنسور به یک نوع داده دیجیتالی تبدیل می شود و به صورت یک بسته حفاظت شده به میکرو ارسال می شود.

همچنین هیچ نوع عامل مزاحمی مانند، نویزهای محیطی بر روی داده ارتباطی تاثیری نمی گذارند.

در صورتی که در سنسور آنالوگ، اصول ارتباط سنسور و میکرو کنترلر، اینگونه است که اول دما تبدیل به ولتاژ شده و سپس به وسیله یک سیستم ارتباطی برای میکرو ارسال می گردد.

پردازشگر میکرو هم مقدار ولتاژ بدست آمده را حساب کرده و با استفاده از ولتاژ محاسبه شده و ارتباط آن با دمای محیط، دما را اندازه گیری می کند. بنابراین صرفا نمایشگر دیجیتال در اتوماسیون دلیلی برای دیجیتالی بودن سنسورها نمی باشد.

سیستم پیامک در اتوماسیون گلخانه

سرعت اندازه گیری در سنسور

سرعت در نمونه گیری و اندازه گیری در شاخصه های محیطی برای سنسورها در جهت کیفیت محصولات پر اهمیت می باشد. به عنوان مثال، در گلخانه ای که دما روی 26 درجه تنظیم گشته است و هنگامی که دما از 26 پایین تر می آید، هیترها روشن می شوند و دما را بالا می برند.

حالا فرض کنید سنسوری که نمونه های دریافت شده را دیر ارسال کند و موجب شود تا هیترها دیرتر خاموش شوند، آنوقت چه اتفاقی خواهد افتاد.

سنسور دما   

سنسوری که برای اندازه گیری دما مورد استفاده قرار می گیرد یک سنسور سوئیسی SHT85 می باشد. این سنسور دما را با رزولیشن 0.01 درجه اندازه گیری می کند. همچنین از یک سنسور پشتیبان نیز در اتوماسیون استفاده می شود.

به علت اینکه سنسورها مصرفی اند و با گذشت زمان دچار اختلال می شوند، اهمیت سنسور پشتیبان نمایان می شود. اگر سنسور اصلی از مدار خارج شود، اتوماسیون به طور هوشمندانه و بدون دخالت انسان، سنسور پشتیبان را جایگزین می نماید.

سنسور پشتیبان جدا از سنسور اصلی هنگامی که در مدار قرار دارد دمای آن نشان داده می شود.

سنسور رطوبت

در سنسور SHT85  دو عدد سنسور دما و رطوبت با هم نصب شده اند و رزولیشن این سنسور 0.1 درصد می باشد. تنها گزینه ارتباطی بین اتوماسیون گلخانه و محیط گلخانه جهت سنجش رطوبت، سنسور رطوبت می باشد.

سرعت تبخیر آب با سرعت جذب آن در ریشه گیاه با هم برابرند. در صورتی که مقدار تبخیر بیش تر از مقدار جذب آب در ریشه باشد، گیاه پژمرده خواهد شد. تبخیر تنها راه کنترل مقدار آب در گیاه است.

تناسب در میزان تبخیر و جذب آب را فقط با کنترل رطوبت محیط گلخانه می توان ایجاد نمود. هر اندازه که مقدار رطوبت در محیط بیشتر باشد، سرعت تبخیر آب در گیاه کمتر است و هر اندازه مقدار رطوبت محیط کمتر باشد، تبخیر آب در گیاه با سرعت بیشتری در برگ ها صورت می گیرد.

سنسور دی اکسید کربن

این سنسور میزان غلظت دی اکسید کربن در محیط گلخانه را ثبت و به واحد پردازش گر مرکزی ارسال می کند. تهویه های داخلی و خروجی همگی تابع سنسور دی اکسید کربن می باشند. زمانی که غلظت دی اکسید کربن در محیط کمتر از حد مشخصی باشد، پردازشگر به ابزارهای کنترل دی اکسید و فن های تهویه فرمان روشن شدن صادر می کند.

شاخص اندازه گیری در دی اکسید کربن از 0 تا 4000 PPM است.

مزیت های بکارگیری اتوماسیون گلخانه

سیستم پیامک در اتوماسیون گلخانه

بکارگیری سیستم پیامکی از قابلیت های مهم در اتوماسیون گلخانه است. یک گلخانه را تصور کنید که پارامترهای دما و رطوبت در آن در حد بحرانی پیش رود، در این زمان با یک سهل انگاری کوچک به زمین گیر شدن یک گلخانه و یا ورشکستگی کارفرما منجر می شود.

اتوماسیون گلخانه با بالا پایین شدن این پارامترها به تمامی شماره تلفن های موجود در سیستم تماس گرفته و یا پیامکی ارسال می کند. بنابراین شما یا اقدام به رفتن سمت گلخانه خواهید کرد و یا اپراتور را مطلع می سازید.

البته این را هم باید گفت که در صورت وجود قابلیت ارسال فرامین خاموش یا روشن از راه دور، قادر به کنترل از راه دور هم خواهید بود.

مزیت های بکارگیری اتوماسیون گلخانه

 • قابلیت تطابق با شرایط مورد پرورش محصولات مثل، کشت های هیدروپونیک و کشت در بستر خاک
 • صرفه جویی در مصرف انرژی
 • کم کردن هزینه های جاری گلخانه
 • افزایش در بهره وری و کیفیت محصولات
 • کاهش خطای انسانی
 • قابلیت تغییر از حالت اتوماسیون به دستی و یا برعکس
 • کنترل از راه دور
 • امکان نمایش دادن کلیه پارامترها به روی نمایشگر

با بکارگیری اتوماسیون گلخانه می توانید در عرضه محصولات و پرورش آنها به صورت حرفه ای و وسیع عمل نمایید. تغییراتی مثل کاهش دما و تغییر در سطح رطوبت، گرما و نور می تواند تاثیرات مخربی بر محصولات گلخانه ای بگذارد که با اتوماسیون هوشمند گلخانه همه ی این شرایط را کنترل خواهید کرد و منجر به رشد بهتر گیاهان خود می شوید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.

  Call Now Button