برنامه کامل کود دهی به گوجه فرنگی

نکات مهم در برنامه کامل کود دهی به گوجه فرنگی

گوجه فرنگی برای اینکه بتواند به آسانی به تولید میوه بپردازد باید عناصر غذایی به طور کامل برای آن فراهم باشد. کلسیم، پتاسیم و ازت جزو عناصر غذایی مهم بای گوجه فرنگی می باشند، زیرا کمبود این عناصر سبب کاهش در کیفیت و گلدهی گیاه می شود. در این مقاله قصد داریم روش صحیح کود دهی به گوجه فرنگی و برنامه غذایی برای کشت صحیح این محصول را به طور کامل توضیح دهیم

فسفر در برنامه کود دهی به گوجه فرنگی به ایجاد ریشه زایی و تولید میوه کمک بسیاری می کند. همچنین گوجه فرنگی به ازت برای ایجاد شاخ و برگ احتیاج دارد که این عنصر را گوجه فرنگی از طریق مواد آلی موجود در خاک یا کودهای شیمیایی اوره و نیترات کلسیم جذب می نماید. البته مصرف بیش از اندازه ازت سبب تاخیر در میوه دهی شده، زیرا باعث ایجاد شاخ و برگ زیاد از حد می شود.

همچنین پیش از نشاء کاری گیاهچه ی گوجه فرنگی تمام کود فسفر توصیه می شود و تنها مقداری پتاسیم و ازت به خاک اضافه گردد و با خاک مخلوط شود و به علت اینکه در زمان بعد از نشاء کاری تمامی عناصر ازت و پتاسیم مورد نیاز گوجه فرنگی در طول مدت رشد گیاه تامین نمی شود، کود ازته مورد مصرف گیاه گوجه فرنگی به صورت سرک یا بعد از کاشت در چندین نوبت مصرف می شود.

نخستین زمان کود دهی به گوجه فرنگی سرک کودهای ازته پس از مشاهده نخستین میوه های روی بوته های گوجه فرنگی می باشد. زمان بعدی کود سرک زمان دو هفته پس از اولین چین میوه های رسیده می باشد و نوبت بعدی هم بعد از گذشت یک ماه از زمان نوبت دوم است.

کود سرک پس از مصرف با خاک های سطحی مخلوط و هنگام عدم بارندگی آبیاری صورت می گیرد.

همچنین می توان به صورت سرک در نوبت های متعدد از کود کمپوست غنی شده نیز استفاده نمود. به صورت هر 3 الی 4 هفته می شود از کود کمپوست غنی شده در محیط اطراف بوته گوجه فرنگی استفاده کرد.

در کود دهی به گوجه فرنگی از چه کود هایی استفاده می شود.

  1. از کود ورمی کمپوست برای بالابردن مواد آلی خاک و جذب رطوبت، در جهت کاهش مصرف آب و بهینه سازی بافت خاک به منظور جذب سریع عناصر غذایی خاک و ثابت نگه داشتن میزان ph خاک و مقاومت گیاه و … در زمان پیش از کشت، درون زمین تزریق کرد تا سبب ایجاد نتایج مطلوب و افزایش کیفیت محصول بشود.
  2. استفاده از کود تقویتی دارای پتاسیم و فسفر بالا که به صورت برگ پاشی و یا آبیاری قطره ای جهت تقویت رشد گیاهچه گوجه فرنگی در مراحل نخستین و ایجاد مقاومت آنها در مقابل تنش ها و بالا بردن کیفیت میوه گوجه فرنگی می تواند تاثیر گذار باشد.
  3. استفاده از کودهای طبیعی هم برای بالابردن سطح باردهی گیاه و همچنین تحمل در برابر استرس های محیطی مثل، سرما و گرما به دلیل وجود همه ی عناصر ضروری و لازم گیاه نیز می تواند موثر واقع شود و به طور برگ پاشی مصرف می شود.
  4. از کود مایع 15-3-2 NPK هم در مراحل رویش بوته جهت ایجاد مقاومت در مقابل تنش های محیطی استفاده می شود.

برنامه کامل کود دهی به گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک در بستر پرلیت و کوکوپیت

عناصرمرحله نشاء تا زمان اولین خوشهاولین گل تا سومین خوشه گلسومین خوشه گل تا پنجمین خوشهپنجمین خوشه تا انتهای دوره
نیتروژن7080130140
فسفر50505050
پتاسیم120120170220
کلسیم150150150150
منیزیم40405050

برنامه کود دهی پاییزه گوجه فرنگی

هفته های بعد از کاشتنیترات کلسیمنیترات پتاسیمنیترات آمونیومفسفات منو پتاسیمسولفات پتاسیمسولفات منیزیم 
1-4766472250
5-860642250
9-1044642250
11-124444226850
13-1444252210850
15-184462212650

برنامه کود دهی بهاره گوجه فرنگی گلخانه ای

هفته های بعد از کاشتنیترات کلسیمنیترات پتاسیمنیترات آمونیومفسفات مونوپتاسیمسولفات پتاسیمسولفات منیزیم
1-4446*2212650
5-84425*2210850
9-114444*226850
12-134464*22*50
14-156064*22*50
16-177664722*50
18-2076642222*50
21-2576643022*50
26-3076643022*50

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.

    Call Now Button